OSB dosky

OSB dosky sú trojvrstvové konštrukčné dosky vyrobené z orientovaných veľkoplošných triesok, ktoré pod vplyvom vysokého tlaku a teploty, s použitím syntetických živíc ako spojivo, sú lisované pokým sa z nich nevytvoria dosky. OSB je prvá doska na báze dreva, vyvinutá špeciálne pre stavebný priemysel. Dosky je možné používať pre nosné účely v suchom a vlhkom prostredí. Použitie: nosné a dekoratívne prvky drevostavieb – steny, podhľady, podlahy, obloženie budov, záklopy striech, šalovacie bednenie, konštrukcie lešenia, palety, obaly, dopravné kontajnery, záhradné stavby a pod.

V súčastnosti sú OSB dosky veľmi používané a vyhľadávané v stavebníctve na rôzne účely ako napríklad:

 • záhradné stavby
 • steny
 • podkrovia
 • podlahy
 • šalovacie bednenia
 • konštrukcie lešenia
 • obklady budov
 • dekoratívne prvky a mnoho iných využití.

Veľkou výhodou OSB dosiek je:

 • vysoká kvalita
 • prírodný materiál
 • výroba na báze dreva
 • rýchli stavebný nproces
 • vysoká energetická účinnosť

Druhy OSB dosiek:

 • OSB2 dosky: sú to konštručné dosky vhodné do suchého prostredia.
 • OSB3 dosky: sú to konštrukčné dosky vhodné aj do suchého, ale hlavne do vlhkého prostredia.

OSB3/OSB2 dosky sa vyrábajú s rovnou hranou, ale aj v prevedení s perodrážkou.

Využitie

OSB dosky nachádzajú momentálne uplatnenie predovšetkým v stavebníctve a to konkrétne pri suchej výstavbe, obytných domov, či prípadne stavieb, pri ktorých sa využíva ako základný materiál drevo. Mimo toho sú často využívané aj pri vstavbe nízkoenergetických, pasívnych a ekologických stavieb. OSB dosky sa však okrem výstavby nových domov využívajú aj pri rekonštrukcií stavieb.

Použitie nachádzajú aj ako konštrukčné dosky na hrubú stavbu montovaných domov, kde slúžia ako potrebná výstuž konštrukcie vonkajších a vnútorných stien stavby. Z OSB dosiek je možné stavať bytové zástavby, garáže, či prípadne hospodárske alebo kancelárske objekty. Z estetického hľadiska je tento materiál taktiež s úspechom využívané, na koľko OSB dosky sú povrchovo upravované majú veľmi príjemný a zaujímavý povrch, ktorý ľudia vnímajú veľmi pozitívne. To však nie je všetko. OSB dosky sa v súčasnosti využívajú dokonca aj na výrobu nábytku, tvorbu podláh a to konkrétne nosných alebo nášľapných plávajúcich podláh alebo aj na obklady stien a stropov.

Použitie:

 • Plošný konštrukčný materiál drevostavieb
 • Nosné prvky stropných a strešných konštrukcií stavieb
 • Vystužujúcou Konštrukcia vonkajší a vnútorných stien
 • Nosné a nášľapnej vrstvy plávajúcich podláh
 • Finálny pohľadov obloženie stien a stropov
 • Materiál na sendvičové panely stien a stropov
 • Materiál pre výrobu stropných I-nosníková
 • Plošný materiál pre opravy a rekonštrukcie
 • Materiál pre stratené debnenie, dočasné oplotenie staveniska a krytím otvorov v budovách
 • Bunkový zostavy pre vybavenie staveniska
 • V nábytkárstve (napr. Ako kostry pre čalúnená nábytok, nábytkové prvky, výplne dverí)
 • Vo výstavníctvo (Konštrukcia stanková, pódií, výroba bilboardových stolov a podobne)
 • Pri výrobe paliet, obalových materiálovú
 • Pri výrobe kontajnerov, obytných
 • Ako materiál širokého opatreniami v skladovom hospodárstve (regály, oplotenie a pod) – Nosné prvky stropných a strešných konštrukcií stavieb
 • Materiál pre tesárske a debniace práce

Montáž OSB dosiek na podlahy

Pri montáži OSB dosky na podlahu musia by v prvom rade dosky s rovnými hranami spojené, tak aby medzi nimi bola medzera zo všetkých strán približne 3mm. OSB dosky s pero-drážkovým systémom túto medzeru majú automaticky zabezpečenú. Vzdialenosť od podlahy a steny by mala byť približne 12 mm v tom prípade, ak dosky využívate na vytváranie plávajúcich podláh. Dosky s rovnými hranami musí byť na okrajoch správne upevnená, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám. V prípad, ak montujete strop bez strechy, musíte mať zabezpečené odvodňovanie alebo zakrytie povaly z toho dôvodu, aby nedochádzalo k zrážaniu vody, či prípadne priamemu kontaktu dažďa na stavbu. OSB dosky musíte pri montáži správne upevniť krútenými klincami v dĺžke 51 mm, prípadne alternatívne, kruhovými klincami o dĺžke 45 až 75 mm. Pre zvýšenie pevnosti a tuhosti podlahy, odporúčame lepiť dosky v spojoch tekutým lepidlom, či prípadne vode odolným lepidlom v prípade, ak montujete pero-drážkové OSB dosky. Ak dosky použije na povaly a strechy, v tom prípade musia byť upevnené ich identifikačnou značkou smerom dovnútra. Pokiaľ je OSB doska kladená v páse dlhšom ako 12 metrov, medzera medzi doskami musí byť aspoň 25 mm.

Montáž OSB dosiek na steny

V prípade, ak plánujete využiť OSB dosky na steny, mali by ste vedieť niekoľko vecí ohľadom ich inštalácie. Konkrétne dosky môžete inštalovať na stenu, buď horizontálne alebo vertikálne. Vzdialenosť medzi doskami a priestorom okolo okien a dverí musí byť aspoň 3 m. Hrúbka dosky by sa mal pohybovať na úrovni cca 10 mm a viac, je to však individuálne od typu stavby. Pre lepšie izoláciu stien je potrebný izolovať dosky minerálnou vlnou alebo iným zateplovacím materiálom, ktorý sa v súčasnosti používa. Pri montáži OSB dosiek využívajte pre upevnenie krútené klinci o dĺžke 51 mm alebo 45 mm. Medzera medzi „upevňovacími“ klincami by mala byť o vzdialenosti 30 cm na nepriamej podpore, na spojoch dosky 15 cm a 10 cm na vonkajších krajoch steny. Od okraja dosky by vzdialenosť klincov nemala prekročiť hranicu 1 mm.

Montáž OSB dosiek na strechy

Pri montáži OSB dosiek na strechy by ste mali prvotne skontrolovať stav podkladu strechy a to konkrétne, či máte nosníkové dosky a trámy rovné. Okrem toho je potrebné zistiť, či ležia na jednej osi, na koľko, ak je nerovný podklad pre dosky ovplyvní celkový vzhľad strechy. Vlhké alebo mokré dosky musia byť vysušené a chránené pred prípadnými zlými poveternostnými vplyvmi a to za pomoci strešnej krytiny, oceľových plechov, lepenkou alebo šindľami. V prípade, ak máte nevytápané podkrovie alebo povalu, musí byť správne vetrateľná. Ventilačné otvory by mali pokryť 1/150 z povrchu strechy.

OSB dosky musíte inštalovať ich dlhšou stranou a to kolmo na konštrukcie. Dlhšie okraje musia byť podopreté alebo spojené H profilom. Dilatačné škáry musia mať cca 3 mm, ak a jedná o dosky s rovnými hranami. Doska by mala ležať aspoň na dvoch podporných trámoch, vrátane okrajov. Okrem toho je potrebné pri montáži, aby ste nestáli mimo podporných trámov, či konštrukcii strechy, z dôvodu rizika prelomenia dosiek. V prípade, ak máte na streche umiestený komín je potrebné dodržať potrebnú vzdialenosť, ktorú určujú stavebné predpisy. Mimo toho je pri montáži potrebné dodržovať prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti pri práci vo výškach, ktorou montáž dosiek na strechu je. OSB dosky je potrebné upevňovať krútenými klincami o dĺžke 51 mm a to každých 30 cm na priamej konštrukcii strechy a každých 15 cm na spojoch dosky. Vzdialenosť medzi klincami a okrajom dosky musí byť väčšia ako 1 cm.
Prievzdušnosť stavby pri použití OSB dosiek a vplyv na zdravie človeka

Vďaka najnovším technológiám pri výrobe OSB dosiek dokážu OSB dosky odolať aj v prostredí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu. Pre zdravie človeka OSB dosky nepôsobia nijak negatívne, na koľko dnes sú tieto dosky vyrábané bez použitia lepidiel na báze formaldehydu, ktorý je známy svojimi negatívnym vplyvom na zdravie človeka.